Kdo jsme

SVDDSZ

Svaz výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů
a zařízení, z.s.

vznikl na počátku roku 2019 jako výsledek snahy o prosazení společných zájmů a požadavků výrobců a velkoobchodních distributorů. Sdružuje nejvýznamnější oborové firmy, které tak reprezentují téměř celé odvětví. Jedná se o silné a činné firmy, které se aktivně podílí na vývoji oboru.

Jak vám můžeme pomoct

Jako největší oborové sdružení v České republice, se snažíme aktivně napomáhat našim členům v rozvoji jejich obchodních aktivit. V případě vašeho zájmu, zprostředkujeme kontakty na naše členy a jsme tak nápomocni k uzavření nových obchodních příležitostí.

Jsme schopni poskytnout zájemcům relevantní informace z našeho oboru.

Naši členové budou moci využít výhodnější cenové podmínky u smluvních partnerů (např. veletrhy)

českých subjektů

zastupujících českých a světových značek na našem trhu

Mezi našimi členy jsou zastoupeny i slovenské subjekty, které však působí i na českém trhu.

Aktuální informace

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu nyní pracujeme na podkladech pro intervenci 35.73 „Technologické investice v lesním hospodářství“ – záměr D „Investice do základního zpracování dřeva“ a pro intervenci 45.73 „Investice do nezemědělských činností“.
Zamýšlený rozsah tohoto dotačního programu se má pohybovat v řádech stovek milionů korun.

Prostřednictvím agentury CzechTrade náš svaz podal návrhy projektů (NOVUMM 2 – s plánovaným obdobím realizace 2024–2027) na podporu účasti malých a středních podniků na zahraničních veletrzích. Jedná se o veletrhy Ligna Hanover 2025 a 2027 a Holz Handwerk 2026.

Proběhlo navázaní spolupráce našeho svazu se zastoupením obou výše zmíněných veletržních správ, tzn. s Oficiálním zastoupením NürnbergMesse a Deutsche Messe AG pro Českou republiku. Prostřednictvím této spolupráce můžeme zajistit našim členům (a jejich obchodním partnerům a zákazníkům) další servis nejen na výše zmíněných veletrzích.

Záštity a spolupráce

Náš oborový svaz udělil záštitu veletrhu WOODTEC, který se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 10.–13. 10. 2023 spolu s Mezinárodním strojírenským veletrhem. S organizátory veletrhu budeme aktivně spolupracovat na přípravě a zdárném průběhu veletrhu.

Organizace Svazu
a dokumenty

Svaz vznikl za účelem organizace a podpory vzájemné pomoci a spolupráce jeho členů a k uplatňování jejich zájmů. Svou činnost koordinuje a řídí v souladu s cíli a závěry Svazu obchodu ČR. 

Působí jako spolek právnických osob, podnikatelů a osob činných v oboru, k dosažení maximální efektivnosti vlastní činnosti a k prosazování zájmů svých členů.

Svaz je organizací dobrovolnou a otevřenou, se symbolickými členskými příspěvky.

Ředitel Svazu:
Ing. Radek Talafous

Zástupce ředitele Svazu:
Prof. Ladislav Zeman

Kontaktní formulář
Napište nám!

Kontakty

Svaz výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů
a zařízení, z.s.

Registrováno Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou L 25815

IČO: 07993340

Štursova 39c, 616 00  Brno

+420 724 281 683
(pracovní dny 9:00 - 16:00)