Svaz výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení, z.s. (SVDDSZ) vznikl na počátku roku 2019 jako výsledek snahy o prosazení společných zájmů a požadavků výrobců a velkoobchodních distributorů. Sdružuje nejvýznamnější oborové firmy, které tak reprezentují téměř celé odvětví. Jedná se o silné a činné firmy, které se aktivně podílí na vývoji oboru.

9 + 3 =